За нас

"СТИЛСТРОЙ-М" ООД – Благоевград е създадена през 2004 година с цел извършване на пътностроителна и ремонтна дейност. Предмет на дейност на "СТИЛСТРОЙ-М" ООД – Благоевград е: строителство; ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения; градски комуникации и инфраструктурите около тях; производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях; инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; всички видове услуги със строителна и друга техника; превоз на пътници и товари; всяка друга дейност, незабранена от закона. "СТИЛСТРОЙ-М" ООД – Благоевград е с централен офис в град Благоевград. Основната си производствена дейност дружеството осъществява на територията на България.

          

        За нас